شرکتهای دارای صلاحیت

لیست شرکتهای دارای صلاحیت فنی از سازمان آتش نشانی یزد که در زمینه شار‍ خاموش کننده ها ، طراحی و اجرای سیستم های اعلام و اطفای حریق فعالیت دارند


شارژ و سرویس خاموش کننده های آتش نشانی
طراحی و اجرای سیستم های اعلام و اطفاء حریق
درب های مقاوم در برابر حریق