آموزش و تجهیزات

اطلاعات فنی وحفاطت ایمنی بنزین

  برای دانلود این مقاله بروی عکس زیر کلیک کنید ....

105

آسانسور و حوادث آن

برای دانلود این مقاله بروی عکس کلیک کنید ....

83

آموزش عملیات در تصادفات جاده ای

برای دانلود این مقاله بروی عکس کلیک کنید .... منبع : سایت جامع آتش نشانی ایران

83

اطلاعات فنی و حفاظت ایمنی استيلن

برای دانلود این مقاله بروی عکس کلیک کنید ....

94

خاموش کننده ها

برای دانلود این مقاله بروی عکس کلیک کنید ....

78

فرهنگ لغت انگلیسی به فارسی تجهیزات آتش نشانی

تجهيزات آتش نشانيآژير     Alarmتبديل درکوپلينگها     Adoptotدستگاه تمام خودکا    aquamaticدستگاه تنفسي خودکار     automatic...

95

سیلندر گاز مایع

هنگام دريافت ، تحويل و نگاهداري سيلندر گازمايع توجه داشته باشيد . گازمايع مناسب ترين سوخت در بخش پخت و پز گرم كردن آب و توليد گرمايش محيط محسوب مي شود .سيلندر گازمايع را هميشه با دسته و...

375

آموزش انواع گره هاي نجات

برای دانلود این مقاله بروی عکس کلیک کنید ....

72

آشنایی با دستگاه زنده یاب

برای دانلود این مقاله بروی عکس کلیک کنید ....

73

فوم یا کف آتش نشانی

برای دانلود این مقاله بروی عکس کلیک کنید ....

72

خاموش كننده هاي دستي

برای دانلود این مقاله بروی عکس کلیک کنید ....

89