گير افتادن دست کارگر در میکسر خاک و مصدومیت شدید وی

   به گزارش روابط عمومي سازمان آتش نشانی يزد ، محمدرضا رحیمی معاون عملیات سازمان كه از ابتداي عمليات در محل حضور و ناظر بر عملکرد نیروها بود، گفت : ساعت 16:19 دیروز سه شنبه مورخ 10 اردیبهشت ماه با اعلام گيرافتادن دست فردي داخل میکسر خاک واقع در شهرک صنعتی خیابان بهارستان ، ستاد فرماندهي آتش نشاني بلافاصله امدادگران ايستگاه شماره 4 را به محل اعزام نمود.

رحیمی با بیان اینکه امدادگران آتش نشانی کمتر از 4 دقیقه به محل حادثه رسیدند و با صحنه ای مواجه شدند که کارگر جوان به نام محمد – ک 32 ساله به هنگام کار دست وی داخل میکسری که خاک را چرخ و به جلو می فرستاده گیر می کند ، افزود : امدادگران ضمن ايمن سازي محل و ثابت نمودن محل حادثه در یک عملیات خیلی حساس و پر استرس توانستند با استفاده از فك و قيچي هيدروليك دست وی را آزاد و تحویل عوامل اورژانس نمودند.

متاسفانه در اين حادثه دست کارگر از ناحیه انگشتان به شدت مصدوم شده بود.