چرخ گوشت بار ديگر انگشتان يك كودك را بلعيد.

چرخ گوشت بار ديگر انگشتان يك كودك را بلعيد.
آتش نشانان دست كودك را از چرخ گوشت بيرون آوردند
به گزارش روابط عمومي سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني شهرداري یزد بي احتياطي يك خانواده در هنگام استفاده از چرخ گوشت منجر به قطع انگشتان پسر بچه 2/5 ساله شد.
محمد میدانی مدیر عملیات شیفت ۳ سازمان آتش نشانی یزد که خودرابه محل حادثه رسانده بود،اظهار داشت : اين حادثه در بلوار دشتی ساعت ۱۱:۲۸ دقيقه مورخ چهارم بهمن ماه رخ داد و پس از انتقال كودك توسط آتشنشانان به اورژانس شهید صدوقی عملیات رها سازی دست این کودک آغاز شد
بلافاصله نيروهای آتش نشان در اتاق عمل، پس از انجام برنامه ريزي دقيق، اقدام به برش كامل دستگاه كرده و پس از طي تلاش بسیار موفق شدند دست كودك را از دستگاه خارج و سپس كودك را به كادر درماني بيمارستان تحويل دادند.
وی درپایان از شهروندان خواست تا چرخ گوشت را چه به هنگام استفاده و چه در زمانی که مورد استفاده قرار نمیگیرد از دسترس کودکان دورنگه داشته و هنگام استفاده ،آن را در سطحی غیر قابل دسترس کودکان قرار دهند.
99/11/04