نجات 5 نفر مصدوم در حادثه تصادف جاده ايي

نجات 5 نفر مصدوم در حادثه تصادف جاده ايي

نجات 5 نفر مصدوم در حادثه تصادف جاده ايي

طبق اطلاع به ستاد فرماندهي اين سازمان در ساعت 1:04 بامداد روز هفدهم شهريور مبني بر تصادف يكدستگاه كاميون بنز با خودروي سواري  پرايد حامل 5 سرنشين  سريعاٌ 3 دستگاه خودروي عملياتي از ايستگاه شماره 1 ، 4 و 8 به جاده كنار گذر يزد – مهريز اعزام و  با مشاهده تصادف   كاميون بنز  با پرايد و متعاقب آن  برخورد پرايد با گاردريل جاده كه منجر به  محبوس 5 نفر از سرنشينان  داخل خودروي  پرايد شده بود ، پرسنل اين سازمان  ضمن ايمن سازي جاده   و  استفاده از  تجهيزات امداد جاده ايي  ، قيچي هيدروليكي و كاتر موفق شدند مصدومين حادثه كه شامل  3مرد و 2 زن  بودند  را به بيرون انتقال و جهت معاينات اوليه تحويل پرسنل اورژانس حاضر در محل نمايند .