نجات مقنی مصدوم در عمق چاه 20متری

با تلاش آتش نشانان مقنی مصدوم در چاه
۲۰ متری نجات پیدا کرد

معاون عملیات سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری یزد درباره این عملیات گفت:
روز شنبه مورخ ۶ دی ماه در ساعت ۸:۵۷ دقیقه صبح حادثه گرفتار شدن مقنی در چاهی به عمق ۲۰متر واقع در بلوار مدرس خیابان سنتو  به ستاد فرماندهی ۱۲۵ یزد اعلام شد که بلافاصله اکیپ های  امداد و نجات از ایستگاه شماره ۷ و ۵ به محل حادثه اعزام شدند
 ایران نژاد اظهار داشت :این حادثه به علت پاره شدن سیم بکسل و سقوط دول بر روی مقنی رخ داده بود که آتشنشانان در یک عملیات دقیق و حساس با توجه به آسیبهای وارد شده به فرد مصدوم ، توانستند مقنی را با کمترین آسیب از چاه خارج کنند و به عوامل اورژانس تحویل دهند.
🗓99/10/06