نجات معجزه آساي كاركر 20 ساله از زير آوار

نجات معجزه آساي كاركر 20 ساله از زير آوار

نجات معجزه آساي كاركر 20 ساله از زير آوار

طبق اطلاع به مركز فوريتهاي امداد و نجات در   روز بيست و هشتم بهمن ساعت 14:02 مبني بر وقوع حادثه آوار و  ريزش ساختمان 3 طبقه  قديمي واقع  در بلوار شهيد بهشتي و احتمال اينكه دو نفر از كارگران در زير آوار محبوس شده باشند ،  بيدرنگ دو دستگاه خودروي امداد و نجات از ايستگاه شماره 1 و 6 به محل اعزام و با توجه به حجم زياد آوار 3 خودروي امدادي ديگر  از ايستگاه شماره 1 ، 8 و 9 به محل حادثه اعزام و ضمن  كشيدن نوار خطر و قطع  جريان برق و گاز با ايمن سازي كامل محل و استفاده از دستگاه زنده ياب  و آوار برداري صحيح و اصولي  موفق شدند كارگر 20 ساله را سالم از زير آوار به بيرون منتقل و جهت معاينات اوليه تحويل پرسنل اورژانس نمايند.

    تجسس براي يافتن كارگر دوم ادامه يافت و با توجه به حجم زياد آوار، با بكارگيري بيل مكانيكي جهت  آوار برداري پس از 3 ساعت تلاش امدادگران اين سازمان ، نفر دوم از زير آوار به بيرون انتقال داده شد  متاسفانه پرسنل اور‍ژانس پس از معاينات اوليه مرگ وي را تائيد نمودند .