نجات راننده 18 ساله از داخل خودرو

نجات راننده 18 ساله از داخل خودرو

نجات راننده 18 ساله از داخل خودرو

به گزارش روابط عمومی سازمان آتش نشانی یزد طبق تماس به مرکز پیام سازمان آتش نشانی مورخ 23/10/90 ساعت 16:46 مبنی بر واژگونی یکدستگاه خودروی وانت پیکان در بلوار مدرس و محبوس شدن راننده در داخل خودرو و احتمال حریق خودرو  بر اثر نشت ماده سوختنی به محیط، بلافاصله پرسنل عملیاتی از ایستگاه شماره 9 و 2 به محل اعزام و با قطع جریان برق خودرو ، با استفاده از قیچی هیدرولیکی اقدام به بریدن ستونهای خودرو نموده و راننده را سالم از خودرو به بیرون انتقال و جهت انجام معاینات اولیه پزشکی  تحویل پرسنل اورژانس نمودند .

محمدرعیتی سرپرست ایستگاه شماره 2 علت این حادثه را سرعت غیر مجاز ذکر نمود و به رانندگان توصیه نمود در معابر درون شهری و برون شهری ضمن رعایت کلیه قوانین راهنمایی و رانندگی با سرعت مطمئنه رانندگی نمایند.