مهار شعله های آتش در انبار كاه و علوفه

ساعت 7:47 صبح روز سه شنبه 19 شهریور ماه

طی تماس تلفنی شهروندان با سامانه 125 مبنی بر آتش سوزی انبار و علوفه يك گاوداري واقع در روستای محمودی، ستاد فرماندهی آتش نشانی يزد اقدام به اعزام همزمان نیروهای عملياتي ایستگاه شمارة 5 ،6 ،7 و 3 کرد.

محمدرضا رحیمی معاون عملیات سازمان كه در محل حضور داشت گفت : در محل حادثه انبار وسیعی به مساحت تقریبی800 متر مربع سوله با کاربری انبار ، انباشته از كاه و علوفه ديده می شد که به علت نامعلومي دچار آتش سوزی شده و کاملا شعله ور بود .

وی افزود: با توجه به اينكه محل نگهداري گاوها در مجاورت محل آتش سوزی بود لذا هر لحظه احتمال خفگي آن حيوانات و سرایت آتش به محل گاوداري وجود داشت ، بنابراين آتش نشانان به سرعت عملیات خود را آغاز کردند و با استفاده از چندین رشته لوله آبدهي پر فشار و تجهیزات آبرسانی ، مهار آتش سوزی را از چندین جهت آغاز كردند كه پس از تلاش بسیار موفق شدند از سرایت آتش به گاوداري و همچنين گاوداريهاي همجوار جلوگیری کنند و آتش را دركوتاهترین زمان ممكن خاموش و پس از اجراي عمليات جداسازي و خنك كردن  و اطمینان از رفع آتش سوزی و شعله وری مجدد به عملیات خود پایان دادند .