مقام سومی در مسابقات شنای کلانشهر

در مسابقات شنای کلانشهرهای کشور علیرضامسرت از تیم شهرداری یزد در ماده ۵۰ متر کرال پشت به مقام سوم دست یافت.

 
 همچنین در ماده ۵۰ متر آزاد انفرادی در دسته خود با رکورد ۲۹ ثانیه اول شد و در مجموع این رشته به مقام چهارم رسید.
#شنا #کلانشهر #مسابقات #کرال #یزد #شهرداری یزد #سازمان_آتشنشانی_و_خدمات_ایمنی_شهرداری_یزد