مسمومیت ۵ عضو یک خانواده آنها را راهی بیمارستان کرد.

مرگ خاموش در کمین است.....
🚨 مسمومیت ۵ عضو یک خانواده به خاطر استنشاق گاز مونوکسید کربن در محله امامشهر حسین انتظامی کارشناس سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری یزد در مورد این حادثه اظهار داشت شب گذشته در محله امام شهر خیابان سجاد شمالی ۵ عضو یک خانواده بر اثر استنشاق گاز مونوکسید کربن دچار مسمومیت و راهی بیمارستان شدند وی در ادامه افزود طی کارشناسی به عمل آمده معلوم شد عدم بازدید سالیانه از دودکش و اتصالات سبب این حادثه شده است
وی در پایان گفت هر ساله با شروع فصل سرما و رواج استفاده از وسایل گازسوز متاسفانه تعدادی از هموطنان جان خود را در اثر مسمومیت با گاز مونواکسید کربن از دست می‌دهند وی با بیان اینکه نقص فنی دودکشها عامل اصلی مسمومیت ها به مرگ و میرهای ناشی از گاز مونوکسید کربن است عنوان کرد وسایل گرمایشی و حرارتی باید به شکل سالیانه توسط افراد متخصص مورد بازبینی ،سرویس و نظافت قرار گیرند.
🗓99/09/08