مراسم ختم مرحوم «کاظم ملانوری شمسی» امروز صبح در نمازخانه سازمان برگزار شد

به گزارش روابط عمومي سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني شهرداري يزد ، همزمان با شانزدهمین روز از ماه بهمن مصادف با پنجمین روز از فقدان « کاظم ملانوری شمسی » پدر آقای محمد ملانوری از پرسنل زحمتکش و اخلاقی سازمان آتش نشانی یزد، مراسم ختم این مرحوم با حضور خانواده ي وي ، اقوام و دوستان و همچنين جمعی از پرسنل آتش نشانی از ساعت 7:30 لغایت 9 صبح در نمازخانه سازمان برگزار شد.

به گزارش روابط عمومي سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني شهرداري يزد ، همزمان با شانزدهمین روز از ماه بهمن مصادف با پنجمین روز از فقدان « کاظم ملانوری شمسی » پدر آقای محمد ملانوری از پرسنل زحمتکش و اخلاقی سازمان آتش نشانی یزد، مراسم ختم این مرحوم با حضور خانواده ي وي ، اقوام و دوستان و همچنين جمعی از پرسنل آتش نشانی از ساعت 7:30 لغایت 9 صبح در نمازخانه سازمان برگزار شد.