شال گردن حادثه ساز شد

شال گردن حادثه ساز شد

شال گردن حادثه ساز شد

روز جمعه مورخ بيست و نهم  آذر ساعت 9:29  نوجوان 17 ساله اي در منزل درحال كار با چرخ گوشت بود كه ناگهان  شال گردن وي به داخل دستگاه كشيده  مي شود كه به علت كشيده  شدن شال گردن   از ناحيه سر و گردن دچار آسيب ديدگي مي گردد  كه با اعلام اين خبر به سامانه 125  ، امدادگران  از  ايستگاه شماره 7 به خيابان خرمشهر اعزام و  بعد از رها سازي مصدوم ، وی را تحويل عوامل اورژانس نمودند .  خوشبختانه پس از بررسي ها  مشخص گرديد كه  آسيب جدي به اين نوجوان   وارد نيامده است .