ساکنان مهرآوران صاحب ایستگاه آتش نشانی شدند

ساکنان مهرآوران صاحب ایستگاه آتش نشانی شدند
رییس سازمان آتش نشانی یزد از بهره برداری ایستگاه آتش نشانی در منطقه مهرآوران خبر داد
سید محمد میرجلیلی با اعلام این خبر افزود :ایستگاه شماره ۱۲ در منطقه مهرآوران واقع در میدان امام هادی (ع)و با ۳ دستگاه خودروی اطفای حریق و نجات به بهره برداری رسید و با ۳ شیفت کاری و ۱۵ نفر پرسنل فعالیت خود را به صورت شبانه روزی آغاز کرد. با توجه به اینکه یک دستگاه نردبان هم اخیرا خریداری گردیده و یک دستگاه خودروی امداد و نجات چاه و یک دستگاه خودرو ویژه حوادث مواد خطرناک در دست تجهیز می باشد، و مقرر است در این  ایستگاه بکارگیری شود، این ایستگاه در ردیف ایستگاه‌های بزرگ رتبه بندی می گردد.