رها سازی انگشت کودک 6 ساله

ساعت 22:23 دیشب 17 اردیبهشت ماه ، با اعلام گيرافتادن انگشت کودکی 6 ساله داخل سوراخ قفل درب شیشه ای مغازه آرایشگاه واقع در بلوار 17 شهریور ، ستاد فرماندهي آتش نشاني بلافاصله امدادگران ايستگاه شماره 8 را به محل اعزام نمود.

به گزارش روابط عمومی سازمان آتش نشانی و خدمات ايمني شهرداري يزد، محمدرضا رحیمی معاون عملیات سازمان كه از ابتداي عمليات در محل حضور و ناظر بر عملکرد نیروها بود، گفت : امدادگران آتش نشانی کمتر از 4 دقیقه به محل حادثه رسیدند و با صحنه ای مواجه شدند که کودک 6 ساله ای به نام  محمد - ک به هنگام بازیگوشی انگشت وی داخل سوراخ قفل درب شیشه ای مغازه آرایشگاه گیر کرده و به شدت تورم کرده بود.

وی افزود : امدادگران ضمن ايمن سازي محل و ثابت نمودن محل حادثه در یک عملیات خیلی حساس توانستند با استفاده از دستگاه ویژه حلقه بر انگشت وی را آزاد نمایند.