رئیس سازمان آتش نشانی یزد از رنگ آمیزی و دیوارکوب دیوارهای ساختمان اداری خبر داد

رئیس سازمان آتش نشانی یزد از رنگ آمیزی و دیوارکوب دیوارهای ساختمان اداری خبر داد. به گزارش روابط عمومی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری یزد آتشپاد دوم سیدعباس میرشمسی رئیس سازمان اظهار داشت: در راستای بهسازی و نوسازی ساختمان اداری سازمان و تکریم ارباب رجوع نسبت به رنگ آمیزی ساختمان و دیوارکوب دیوارها با اعتباری بالغ بر مبلغ 650،000،000 ریال اقدام گردید.