حریق مغازه کیف فروشی مهار شد

حریق مغازه کیف فروشی مهار شد

حریق مغازه کیف فروشی مهار شد

سرعت عمل آتش نشانان اعزامی از ایستگاه شماره 5 و 1 موجب شد حریقی که در  مغازه کیف فروشی رخ داده بود را در کمترین زمان ممکن مهار نمایند.

رخداد این آتش سوزی در بیست و یکم شهریور به سامانه 125 اطلاع داده شد و در پی آن ستاد فرماندهی راس ساعت 2:15 ،سه دستگاه خودروی اطفایی را به محل آتش سوزی واقع در خیابان امام اعزام نمود .

 محمد رضا رحیمی معاونت عملیات که در محل حادثه حاضر شده بود گفت : این آتش سوزی در مغازه کیف فروشي رخ داده و دود ناشی از آن کاملاً دیده می شد كه همکاران ما با استفاده از چند رشته لوله آبدهی اقدام به مهار حریق نمودند .علت و چگونگی این حادثه توسط کارشناسان این سازمان در دست پیگیری می باشد .