برگزاری مانور غواصی در آبهای تیره

ساعت 22:15 دیشب 26 تیر ماه

مانور آمادگی جسمانی 10 نفر از غواصان این سازمان با حضور آتشپاد دوم سیدعباس میرشمسی رئیس سازمان آتش نشانی یزد و شاکری شمسی مدیرکل مدیریت بحران استانداری یزد در عمق 3 متری دریاچه پارک کوهستان برگزار شد.

میرشمسی اظهار داشت :سناريوي اين تمرين عملياتي بدين صورت بود كه در دریاچه پارک کوهستان 1 نفر در عمق 3 متری غرق می شود که همشهریان محترم با مركز 125 تماس گرفته و درخواست كمك مي كنند.

محمدرضا رحیمی معاون عملیات سازمان که ناظر بر عملکرد نیروها بود گفت : تیم غواصی به محض رسیدن به محل این مانور عملیاتی با استفاده از تجهیزات انفرادی و قایق نسبت به جستجو اقدام نمودند و با تلاش مضاعف توانستند در کمترین زمان ممکن شخص فرضی را از زیر لجنهای عمق دریاچه به بیرون منتقل و تحویل عوامل ذی صلاح نمایند.

 

رئیس سازمان آتش نشانی یزد : هدف از برگزاری این مانور آمادگی هرچه بیشتر تیم غواصی سازمان از نظر سرعت،دقت و نیز جستجو در آبهای تیره بود که به خوبی ارزیابی شدند.  

شاکری شمسی: که ناظر بر عملکرد غواصان بود، با اشاره به موفقیت آمیز بودن این مانور و نیز هماهنگ بودن تمامی نیروها به هنگام امداد رسانی، اظهار داشت : ارتقاء آمادگی نیروها و کاهش تلفات و خسارات ناشی از اینگونه حوادث از اهداف در نظر گرفته شده در این مانور بود که به نحو احسن اجرا شد