برخورد پراید با خودرو سنگین در جاده مهریز

برخورد پراید با خودرو سنگین در جاده مهریز

برخورد پراید با خودرو سنگین در جاده مهریز

در اثر برخورد پراید با خودرو سنگین در جاده مهریز منجر به تصادف و واژگونی خودرو  و مصدومیت راننده شد

رخداد این حادثه  در ساعت 19:52  روز بیست و هشتم آبان از طریق مرکز اورژانس به  مرکز پیام سازمان اطلاع و با مخابره این خبر به ایستگاه شماره 2 و 8 دو دستگاه خودرو امداد جاده ای به جاده یزد – مهریز اعزام و ضمن ایمن سازی محل و نصب چراغ چشمک زن با  همکاری پرسنل پلیس 110 و استفاده از دستگاههای هیدرولیکی موفق شدند راننده که دچار مصدومیت شده بود را به بیرون انتقال و تحویل پرسنل اوژانس نمایند .

محمد رعيتي رئيس ايستگاه شماره 2 سازمان به رانندگان  توصیه نمود که   ضمن رعایت سرعت مطمئنه با آرامش کامل روحی و جسمی رانندگی نمایند .