با تلاش و اقدام به موقع آتش نشانان حریق منزل مسکونی مهار و از گسترش حریق جلوگیری شد

ساعت 22:19 دیشب 22 شهریور ماه

طبق اطلاع به سامانه 125 مبنی بر مشاهده حریق در یک منزل مسکونی،ستاد فرماندهی آتش نشانی یزد سریعا" نیروهای عملیاتی ایستگاه شماره 5 و 6 را با 3 دستگاه خودروی اطفای حریق به بلوار استقلال کوچه باغ بهار اعزام می نماید.

محمدرضا رحیمی معاون عملیات سازمان که خود را به محل حادثه رسانده و ناظر بر عملکرد نیروها بود گفت:نیروهای عملیاتی کمتر از 5 دقیقه به محل حادثه رسیدند و مشاهده شد کانون حریق اتاقک بالای پشت بام که مقداری لوازم در آن بوده به علت نامعلومی دچار آتشسوزی شده است که خیلی سریع همزمان با اجرای عملیات ایمن سازی، عملیات اطفای حریق را آغاز کردند و با تلاش مضاعف توانستند در کمترین زمان ممکن حریق را مهار نمایند.

وی افزود: پس از اجرای عملیات تخلیه دود،خنک کردن و جداسازی محل را تحویل مالک داده و به ایستگاه خود مراجعت نمودند.