با تلاش آتش نشانان 4 نفر از زیر آوار نجات یافتند

با تلاش آتش نشانان 4 نفر از زیر آوار نجات یافتند

با تلاش آتش نشانان 4 نفر از زیر آوار نجات یافتند

به گزارش روابط عمومی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی یزد طبق تماس به مرکز فوریتهاتی امداد ونجات در روز یکم شهریور مقارن ساعات 12:10 و 17:39 مبنی بر ریزش کانال فاضلاب و آوار منزل مسکونی و احتمال اینکه افرادی در زیر آوار مدفون شده باشند ،  بلافاصله 6 دستگاه خودروی عملیاتی از شش ایستگاه به  بلوار جمهوری و بلوار استقلال اعزام و ضمن ایمن سازی محل و کشیدن نوار خطر در محدوده عملیات و هماهنگی با اورژانس و پلیس 110 با بکارگیری  وسایل و تجهیزات امداد و نجات اقدام به آوار برداری نموده  و پس از چند ساعت تلاش موفق شدند 2 کارگر را در بلوار جمهوری از داخل مجرای کانال فاضلاب  و همچنین 2 نفر دیگر  که 24 و 16 ساله بودند را در بلوار استقلال از زیر آوار سالم به بیرون منتقل  و آنها را  جهت درمان و معاینات اولیه   تحویل پرسنل اورژانس حاضر در محل قرار دهند .سید محمد میرجلیلی مدیر عامل سازمان به کارگران مقنی توصیه نمود که در هنگام حفاری در زمینهای با بافت خاک نرم با رعایت نکات ایمنی و تجهیز خود به وسایل حفاظت شخصی ، از بروز چنین حوادثی جلوگیری نمایند .