با تلاش آتش نشانان حریق منزل مسکونی مهار و از گسترش آن جلوگیری شد

در ساعت 20:58 دیشب 15 آبان ماه

به گزارش ستاد خبری سازمان ، طبق  اطلاع به سامانه 125 مبني بر مشاهده دود در منزل مسکونی واقع در بلوار دهه فجر پشت بانک صادرات ، ستاد فرماندهی سازمان بلافاصله 2 دستگاه خودروی عملیاتی از ایستگاه شماره 5 و 7 به محل مورد نظر اعزام مي نمايد.

آتشپاد سوم محمدرضا رحیمی معاون عملیات سازمان در مورد این حادثه گفت: اولین گروه از آتش نشانان کمتر از 4 دقیقه به محل حادثه رسیدند که در بدو ورود به محل با صحنه ای مواجه شدند که دود تمام قسمتهای منزل را فراگرفته بود.

وي با اشاره به اینکه در هنگام آتش سوزی مالک در منزل بوده افزود: آتش نشانان خیلی سریع همزمان با اجرای عملیات ایمن سازی ،با استفاده از دستگاه تنفسی به داخل منزل رفته و عمليات اطفای حریق از کانون حریق (اتاق خواب) را آغاز مي كنند و در کمترین زمان ممکن حریق را مهار نمودند.

رحیمی با بيان اينكه در این حریق خوشبختانه به کسی آسیبی نرسیده ، ادامه داد : آتش نشانان  پس از اجرای عملیات تخلیه دود و خنک کردن ، منزل را تحويل مالک داده و به ایستگاه خود مراجعت نمودند.