باتلاش آتش نشانان حريق منزل مسكوني مهار شد

باتلاش آتش نشانان حريق منزل مسكوني مهار شد

باتلاش آتش نشانان حريق منزل مسكوني مهار شد

طبق اطلاع به مركز فرماندهي سازمان از طريق تلفن به سامانه 125 ، روز شنبه مورخ بيست پنج آذر ساعت 13:02مبني بر حريق در طبقه فوقاني منزل مسكوني ، بلافاصله پرسنل عملياتي با يكدستگاه خودرو اطفايي از ايستگاه شماره 5 به بلوار نواب صفوي اعزام و در بدو ورود  به محل ضمن قطع جريان برق و گاز و شناسائي كانون حريق  با استفاده از ماده اطفايي آب مبادرت به مهار شعله هاي آتش  نمودند .

رضا زارع رئيس ايستگاه شماره 5 در تشريح اين حادثه گفت : در طبقه فوقاني اين منزل كه به صورت انباري مورد استفاده بوده  مقداري اثاثيه، يكعدد كپسول 11 كيلوئي گاز مايع و يكعدد پيك نيك و مقداري گازوئيل نگه داري مي شده كه مورد حريق واقع مي شود و به علت عمل نمودن سوپاپ كپسول 11 كيلوئي گاز مايع ، شدت حريق چندين برابر گرديد كه نهايتاً با تلاش مضاعف پرسنل ، حريق با كمترين خسارت مهار شد .

وي نيز به همشهريان توصيه نمود از نگه داري كپسول گاز مايع در داخل منزل و محيط سرپوشيده جداً خود داري نمايند .