انتصاب سیدمحمد حسینی پور عنوان رئیس کمیته ورزش آتش نشانان استان یزد

طی مراسمی حکم انتصاب سیدمحمد حسینی پور رئیس سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری یزد به عنوان رئیس کمیته ورزش و فعالیت بدنی آتش نشانان استان یزد توسط امیرعظیم صحت مند رئیس هیئت ورزش های همگانی استان در محل این سازمان به وی اعطاء گردید.