آنچه باید در مورد آتش سوزی بدانید

آنچه باید در مورد آتش سوزی بدانید

آنچه باید در مورد آتش سوزی بدانید

در آتش‌سوزي‌، سريع‌ و دقيق‌ فكر كردن‌ حياتي‌ است‌. آتش‌ به‌ سرعت‌ گسترش‌ پيدا مي‌كند. بنابراين‌ اولين‌ اولويت‌ شما، آگاه‌ كردن‌ افراد در معرض‌ خطر است‌. اگر در داخل‌ ساختمان‌ هستيد، نزديك‌ترين‌ آژير حريق‌ را فعال‌ كنيد. همچنين‌ بايد فوراً به‌ خدمات‌ اورژانس‌ اطلاع‌ دهيد، اما اگر اين‌ كار، خروج‌ شما را از محل‌ به‌ تأخير مي‌اندازد، امنيت‌ خود را به‌ خطر نيندازيد. افرادي‌ كه‌ در آتش‌ گير افتاده‌اند، به‌ سرعت‌ دچار هراس‌ مي‌شوند. شما به‌ عنوان‌ ارايه‌كننده‌ كمك‌هاي‌ اوليه‌، مي‌توانيد با آرام‌ كردن‌ افرادي‌ كه‌ رفتارشان‌ احتمالاً ترس‌ و دلهره‌ را در ديگران‌ تشديد مي‌كند، از ميزان‌ هراس‌ بكاهيد. افراد را براي‌ ترك‌ محل‌، تشويق‌ و كمك‌ كنيد. هرگز براي‌ برداشتن‌ لوازم‌ شخصي‌، مجدداً به‌ ساختمان‌ در حال‌ سوختن‌ وارد نشويد و يا خروج‌ خود را به‌ تأخير نيندازيد. تنها موقعي‌ مي‌توانيد وارد ساختمان‌ شويد كه‌ يك‌ آتش‌نشان‌ راه‌ را براي‌ اين‌ كار باز كرده‌ باشد.

هشدار!
تحت‌ هيچ‌ شرايطي‌ از آسانسور استفاده‌ نكنيد.
پس‌ از ورود به‌ محل‌ حريق‌ يا اشتعال‌، يك‌ لحظه‌ صبر كنيد، محل‌ را زير نظر گرفته‌ و فكر كنيد و به‌ سرعت‌ وارد صحنه‌ نشويد. امكان‌ دارد مواد قابل‌ اشتعال‌ يا انفجار (مثل‌ گاز يا دودهاي‌ سمي‌) يا خطر برق‌ گرفتگي‌ وجود داشته‌ باشد. يك‌ آتش‌سوزي‌ جزيي‌ مي‌تواند در عرض‌ چند دقيقه‌ گسترش‌ يافته‌، تبديل‌ به‌ يك‌ حريق‌ جدي‌ شود. اگر خطري‌ شما را تهديد مي‌كند، تا رسيدن‌ خدمات‌ اورژانس‌ منتظر بمانيد.
هرگز اقدام‌ به‌ خاموش‌ كردن‌ آتش‌ نكنيد مگر آنكه‌ پيش‌ از آن‌ به‌ خدمات‌ اورژانس‌ اطلاع‌ داده‌ باشيد و مطمئن‌ باشيد كه‌ خود را در معرض‌ خطر قرار نمي‌دهيد.

مباحث‌ زير را هم‌ ببينيد:
سوختگي‌ راه‌هاي‌ تنفسي‌ ، استنشاق‌ گاز ، سوختگي‌ شديد و سوختگي‌ با آب‌ جوش‌ .

نحوه‌ برخورد با آتش‌سوزي‌
براي‌ شروع‌ و ادامه‌ پيدا كردن‌ حريق‌ ۳ چيز بايد وجود داشته‌ باشد: جرقه‌ آتش‌ (يك‌ جرقه‌ الكتريكي‌ يا شعله‌)؛ يك‌ منبع‌ سوخت‌ (بنزين‌، چوب‌ يا پارچه‌)؛ و اكسيژن‌ (هوا). براي‌ شكستن‌ اين‌ «مثلث‌ حريق‌» بايد يكي‌ از اين‌ اجزا را حذف‌ كنيد. به‌ عنوان‌ مثال‌:
سوييچ‌ ماشين‌ را خاموش‌ كنيد و يا شير سوخت‌ را در ماشين‌هاي‌ ديزلي‌ بزرگ‌ خارج‌ كنيد.
تمام‌ مواد سوختني‌ را كه‌ مي‌توانند به‌ عنوان‌ منبع‌ سوخت‌ براي‌ آتش‌ عمل‌ كنند (مثل‌ كاغذ و مقوا) از مسير آتش‌ دور كنيد.
درها را به‌ روي‌ آتش‌ ببنديد تا منبع‌ اكسيژن‌ آن‌ قطع‌ شود.
شعله‌هاي‌ آتش‌ را با استفاده‌ از پتو يا ساير مواد غيرقابل‌ نفوذ، خفه‌ كرده‌، مانع‌ رسيدن‌ اكسيژن‌ به‌ آن‌ شويد.

ترك‌ ساختمان‌ در حال‌ سوختن‌
هنگامي‌ كه‌ آتش‌ را در يك‌ ساختمان‌ مشاهده‌ مي‌كنيد يا به‌ آن‌ مشكوك‌ مي‌شويد، نزديك‌ترين‌ آژير حريق‌ را فعال‌ كنيد. سعي‌ كنيد بدون‌ آنكه‌ خود را در معرض‌ خطر قرار دهيد، به‌ افراد كمك‌ كنيد تا ساختمان‌ را ترك‌ كنند. درها را پشت‌ سر خود ببنديد تا از گسترش‌ آتش‌ جلوگيري‌ شود. به‌ دنبال‌ راه‌هاي‌ خروج‌ از آتش‌ و محل‌هايي‌ براي‌ تجمع‌ بگرديد. شما بايد قبلاً عمليات‌ تخليه‌ را در محل‌ كار خود فرا گرفته‌ باشيد. وقتي‌ با ساختمان‌هاي‌ ديگري‌ مواجه‌ مي‌شويد، نشانه‌هاي‌ مربوط‌ به‌ راه‌هاي‌ گريز اضطراري‌ را دنبال‌ كنيد و دستورات‌ (روي‌ آنها) را انجام‌ دهيد.
كمك‌ به‌ گريز از ساختمان‌ در حال‌ سوختن‌: افراد را تشويق‌ كنيد كه‌ خونسرد اما سريع‌، ساختمان‌ را از طريق‌ نزديك‌ترين‌ خروجي‌ امن‌ ترك‌ كنند. اگر مجبور به‌ استفاده‌ از راه‌پله‌ هستيد، مطمئن‌ شويد كه‌ كسي‌ عجله‌ نخواهد كرد و خطر سقوط‌ وجود ندارد.
آتش‌ گرفتن‌ لباس‌
هميشه‌ الگوي‌ زير را طي‌ كنيد: توقف‌، انداختن‌ روي‌ زمين‌ و چرخاندن‌. در صورت‌ امكان‌ قبل‌ از اقدام‌ به‌ چرخاندن‌ مصدوم‌، وي‌ را در يك‌ پارچه‌ كلفت‌ بپيچيد.
از وحشت‌زده‌ شدن‌، دويدن‌ يا بيرون‌ رفتن‌ مصدوم‌ جلوگيري‌ كنيد. هرگونه‌ حركت‌ يا باد، مانند بادبزن‌ به‌ شعله‌ها دامن‌ مي‌زند.
مصدوم‌ را به‌ زمين‌ بيندازيد.
در صورت‌ امكان‌، با يك‌ كت‌، پرده‌، پتو (غير از انواع‌ نايلوني‌ يا گشادبافت‌)، فرش‌ يا ساير پارچه‌هاي‌ كلفت‌، مصدوم‌ را محكم‌ بپيچيد.
مصدوم‌ را روي‌ زمين‌ بچرخانيد تا شعله‌ها خفه‌ شوند.
اگر آب‌ يا مايع‌ غيرقابل‌ اشتعال‌ ديگري‌ در دسترس‌ است‌، مصدوم‌ را طوري‌ روي‌ زمين‌ بخوابانيد كه‌ بخش‌ در حال‌ سوختن‌ در بالا قرار گيرد و ناحيه‌ سوختگي‌ را با مايع‌ خنك‌ كنيد.

هشدار!
هرگز از مواد قابل‌ اشتعال‌ براي‌ خفه‌ كردن‌ شعله‌ استفاده‌ نكنيد.
اگر لباس‌ خودتان‌ آتش‌ گرفت‌ و نيروي‌ كمكي‌ در صحنه‌ حاضر نبود، با پيچاندن‌ محكمِ پارچه‌ مناسب‌ به‌ دور خود و چرخيدن‌ روي‌ زمين‌، آتش‌ را خاموش‌ كنيد.

دود و گاز
آتش‌سوزي‌ در فضاي‌ بسته‌، جو خطرناكي‌ ايجاد مي‌كند كه‌ اكسيژن‌ كمي‌ دارد و ممكن‌ است‌ با مونوكسيد كربن‌ و گازهاي‌ سمي‌ آلوده‌ شده‌ باشد. هرگز وارد ساختماني‌ كه‌ در حال‌ سوختن‌ يا پر از گاز است‌ نشويد و هرگز دري‌ را كه‌ به‌ محل‌ آتش‌سوزي‌ ختم‌ مي‌شود، باز نكنيد. اين‌ كارها را به‌ گروه‌ خدمات‌ اورژانس‌ واگذار كنيد.
اجتناب‌ از دود و گاز در صورتي‌ كه‌ در داخل‌ ساختمان‌ در حال‌ سوختن‌ هستيد، اقداماتي‌ براي‌ اجتناب‌ از استنشاق‌ دود و گازهاي‌ مضر انجام‌ دهيد. فضاي‌ باز زير در را مسدود كنيد و نزديك‌ به‌ كف‌ اتاق‌ قرار بگيريد تا با دود كمتري‌ مواجه‌ شويد.
آنچه‌ از عهده‌ شما برمي‌آيد
اگر در يك‌ ساختمان‌ در حال‌ سوختن‌ گير افتاديد، به‌ يك‌ اتاق‌ پنجره‌دار پناه‌ برده‌، در را ببنديد. اگر مجبور هستيد از يك‌ اتاق‌ پر از دود عبور كنيد، در حالت‌ نشسته‌ حركت‌ كنيد: هوا در سطوح‌ پايين‌ و نزديك‌ كف‌، صاف‌تر است‌.
اگر مجبور به‌ فرار از پنجره‌ هستيد، ابتدا پاهاي‌ خود را خارج‌ كنيد؛ سپس‌ (با گرفتن‌ لبه‌ پنجره‌) به‌ اندازه‌ طول‌ دست‌هايتان‌ به‌ زمين‌ نزديك‌ شده‌، بعد بپريد.
به نقل از سایت بوعلی