آموزش اصول ایمنی به مستخدمین مدارس

آموزش اصول ایمنی به مستخدمین مدارس

آموزش اصول ایمنی به مستخدمین مدارس

به گزارش روابط عمومی سازمان آتش نشانی یزد و با عنایت به وقوع سوانح مختلف آتش سوزی در بعضی مدارس کشور ،  این سازمان تاکنون طی دو مرحله تعداد 120 نفر از مستخدمین مدارس آموزش و پرورش ناحیه یک یزد را در تاریخ های  21 و 28 دی ماه 1391 تحت  آموزش تئوری مبارزه با آتش ، نحوه کار با خاموش کننده دستی به صورت عملی قرارداده است. لازم به ذکر است این کلاس ها در روز های پنج شنبه برای تمام مستخدمین مدارس در تمام پایه ها و مقاطع تحصیلی هر هفته در حال برگزاری می باشد .