آتش نشانان از بروز یک فاجعه بزرگ جلوگیری کردند

ساعت 15:57 دیروز چهارشنبه 22 خرداد ماه

رخداد این حادثه به سامانه 125 سازمان اطلاع رسانی می شود که بلافاصله ستاد فرماندهی از 6 ایستگاه شماره 3 ،5 ،6 ،9 ،10 و 8  آتش نشانی 8 دستگاه خودروی اطفای حریق به بلوار استقلال خیابان سلک باف اعزام می نماید.

محمدرضا رحیمی معاون عملیات سازمان که از ابتدا در محل حضور و ناظر بر عملکرد نیروها بود گفت : تلاش به هنگام نیروهای عملیاتی در خاموش کردن یک کارگاه رنگ سازی که مملو از رنگ،تینر و مواد سریع الاشتعال بود، از وقوع یک حادثه بزرگ جلوگیری بعمل آمد.

وی افزود : نخسین گروه عملیاتی که به محل آتش سوزی رسیدند، مشاهده شد یك کارگاه رنگسازی شامل چند سوله در آن مقدار زيادي زنگ، تینر و مواد سريع الاشتعال انبار شده که به علت نامعلومی دچار آتشسوزی می شود و خیلی سریع آتش تمام قسمتهای کارگاه را فرا می گیرد لذا درخواست کمک می کنند و در حال سرایت به بشکه های تینر بوده که در این لحظه آتش نشانان می رسند، حریق را خیلی سریع مهار و سپس با چند رشته لوله آبدهی پرفشار محل حریق را خنک می کنند.

رحیمی با اشاره به اینکه ، در این آتشسوزی علاوه بر دود زدگی ساختمان ،چند دستگاه خودرو و ماشین آلات دچار آتشسوزی می شود و با کمترین تعلل این حریق می توانست تبدیل به یک حادثه بزرگ با انفجارهای مهیب در محل زندگی شهروندان شود، گفت : نیروهای عملیاتی پس از ارائه توصیه های ایمنی و نیز تذکرات لازم به مالک در خصوص رعایت اصول ایمنی برای نگهداری این نوع موادها، به ماموریت خود خاتمه و به ایستگاه های خود مراجعت نمودند.