نجات مقنی مصدوم در عمق چاه 20متری

نجات مقنی مصدوم در عمق چاه 20متری


نجات مقنی مصدوم در عمق چاه 20متری

با تلاش آتش نشانان مقنی مصدوم در چاه
۲۰ متری نجات پیدا کرد

معاون عملیات سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری یزد درباره این عملیات گفت:
روز شنبه مورخ ۶ دی ماه در ساعت ۸:۵۷ دقیقه صبح حادثه گرفتار شدن مقنی در چاهی به عمق ۲۰متر واقع در بلوار مدرس خیابان سنتو  به ستاد فرماندهی ۱۲۵ یزد اعلام شد که بلافاصله اکیپ های  امداد و نجات از ایستگاه شماره ۷ و ۵ به محل حادثه اعزام شدند
 ایران نژاد اظهار داشت :این حادثه به علت پاره شدن سیم بکسل و سقوط دول بر روی مقنی رخ داده بود که آتشنشانان در یک عملیات دقیق و حساس با توجه به آسیبهای وارد شده به فرد مصدوم ، توانستند مقنی را با کمترین آسیب از چاه خارج کنند و به عوامل اورژانس تحویل دهند.
??99/10/06