برخورد پراید با خودرو سنگین در جاده مهریز

برخورد پراید با خودرو سنگین در جاده مهریز

در اثر برخورد پراید با خودرو سنگین در جاده مهریز منجر به تصادف و واژگونی خودرو  و مصدومیت راننده شد

رخداد این حادثه  در ساعت 19:52  روز بیست و هشتم آبان از طریق مرکز اورژانس به  مرکز پیام سازمان اطلاع و با مخابره این خبر به ایستگاه شماره 2 و 8 دو دستگاه خودرو امداد جاده ای به جاده یزد – مهریز اعزام و ضمن ایمن سازی محل و نصب چراغ چشمک زن با  همکاری پرسنل پلیس 110 و استفاده از دستگاههای هیدرولیکی موفق شدند راننده که دچار مصدومیت شده بود را به بیرون انتقال و تحویل پرسنل اوژانس نمایند .

محمد رعيتي رئيس ايستگاه شماره 2 سازمان به رانندگان  توصیه نمود که   ضمن رعایت سرعت مطمئنه با آرامش کامل روحی و جسمی رانندگی نمایند .