کلیپ پیام جمال‌الدین عزیزی شهردار شهر میراث جهانی یزد خطاب به همه شهرداران دنیا


کلیپ پیام جمال‌الدین عزیزی شهردار شهر میراث جهانی یزد خطاب به همه شهرداران دنیا

 

 

 

 
آدرس کوتاه :