کلیپ - تکمیل خط تولید آسفالت بازیافتی کارخانه آسفالت سازمان عمران شهرداری یزد

کلیپ - تکمیل خط تولید آسفالت بازیافتی کارخانه آسفالت سازمان عمران شهرداری یزدتکمیل خط تولید آسفالت بازیافتی با ساخت دستگاه خُردایش لاشه آسفالت در سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری شهرداری یزد با هدف صرفه‌جویی اقتصادی  و حفاظت از محیط ‌زیست