کلیپ توضیحات جمال‌الدین عزیزی، شهردار یزد در راستای اجرای طرح فاصله‌گذاری اجتماعی


بهترین را برای شکست کرونا، در خانه ماندن است و بیرون آمدن از خانه، حاصلی جز سردرگمی و اتلاف وقت ندارد.

 

 

 

 
آدرس کوتاه :