در جلسه شهردار یزد با معاون سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور مطرح شد: تعیین تکلیف و ایجاد وحدت رویه وظایف شهرداری ها در قبال دستگاههای نظارتی

در جلسه شهردار یزد با معاون سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور مطرح شد: تعیین تکلیف و ایجاد وحدت رویه وظایف شهرداری ها در قبال دستگاههای نظارتی

در جلسه شهردار یزد با جانشین رئیس و معاون سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور، مباحثی در خصوص  تعیین تکلیف و ایجاد وحدت رویه وظایف شهرداری ها در قبال دستگاههای نظارتی، پیگیری مطالبات شهرداری ها از دستگاههای دولتی، تبدیل وضعیت کارکنان و لزوم بازنگری در اساسنامه سازمان ها مطرح شد.

به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری یزد ـ در تاریخ سی ام مهر ماه جانشین رئیس و معاون توسعه منابع و پشتیبانی سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور که به یزد سفر کرده بود در جلسه شهرداری یزد شرکت نمود.

در این جلسه که شهردار یزد، مدیر کل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری، معاونین و کارشناسان شهرداری حضور داشتند، در خصوص تعیین تکلیف و ایجاد وحدت رویه در مورد وظایف شهرداریها در قبال دستگاههای نظارتی بحث و تبادل نظر شد.

پیگیری مطالبات شهرداری ها از دستگاههای دولتی، تعیین تکلیف شورای استخدامی شهرداری ها و تبدیل وضعیت کارکنان از جمله مسائل مطرح شده در این جلسه بود.

همچنین در این جلسه بر لزوم بازنگری و تجدید نظر در اساسنامه سازمان ها با توجه به مشکلات حقوقی پیش آمده به ویژه در مباحث مالیاتی تأکید شد.

 

آدرس کوتاه :
رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.