گزارش تصویری همایش بزرگ پیاده روی خانوادگی روز بزرگداشت شهدا