نجات معجزه آسای صاحبخانه از عمق چاه

نجات معجزه آسای صاحبخانه از عمق چاه


نجات معجزه آسای صاحبخانه از عمق چاه

امداد گران سازمان آتش نشانی موفق شدند فرد  35 ساله که به عمق 15متری چاه جذبی منزل  خود واقع  در بلوار مدرس  سقوط نموده  بود را سالم از عمق چاه به بیرون منتقل نمايند .

رخداد این حادثه در روز هفدهم اولین ماه سال در ساعت 11:15 به سامانه 125   این سازمان اطلاع رسانی و دو دستگاه خودرو امداد و نجات چاه  از ایستگاه شماره 6 و7 به همراه معاونت  عملیات سازمان  به محل فوق اعزام و اقدام به بیرون آوردن وی از عمق چاه نمودند   .

   محمد رضا رحیمی مسئول  عملیات سازمان که در دقایق اولیه حادثه در محل  حضور داشت گفت  به علت عدم  درپوش مناسب فرد مذکور به داخل چاه سقوط و آتش نشانان وی را از عمق چاه به بیرون منتقل  و به علت جراحت وارده  از ناحیه کمر و دست وی را تحویل پرسنل اورژانس نمودند .