مراسم ختم مرحوم «علي اكبر ميرآبادي» امروز صبح در نمازخانه سازمان برگزار شد.

مراسم ختم مرحوم «علي اكبر ميرآبادي» امروز صبح در نمازخانه سازمان برگزار شد.


مراسم ختم مرحوم «علي اكبر ميرآبادي» امروز صبح در نمازخانه سازمان برگزار شد.

به گزارش روابط عمومي سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني شهرداري يزد ، همزمان با پنجم خرداد ماه سومين روز از فقدان "آقاي علي اكبر ميرآبادي" مراسم ختم این آتش نشان بازنشسته با حضور خانواده ي وي و اقوام و دوستان ، همچنين جمعی از آتش نشانان يزد و دوستداران وی در نمازخانه سازمان برگزار شد.