خودرو ال 90 طعمه حريق شد

خودرو ال 90 طعمه حريق شد

از طریق تلفن ثابت به سامانه 125 این سازمان در تاریخ  پنجم ديماه ساعت 19:53  اعلام شد یک دستگاه خودرو ال 90  در پاركينگ مجتمع طعمه حریق گردیده که  بلافاصله دو دستگاه خودروی اطفاء حریق از ایستگاه شماره 2 به صفائيه  اعزام و ضمن ايمن سازي محل با استفاده از ماده اطفائي آب  نسبت به مهار آتش اقدام  و از گسترش شعله های آتش  به دیگر خودروهای داخل پاركينگ جلوگیری و  جهت انجام ماموريتهاي بعدي به ايستگاه خود مراجعت نمودند.