حضور آتش نشانان در 2 حادثه در ساعت اولیه بامداد امروز

حضور آتش نشانان در 2 حادثه در ساعت اولیه بامداد امروز


حضور آتش نشانان در 2 حادثه در ساعت اولیه بامداد امروز

گود برداری غیر اصولی منجر به ریزش کامل منزل مسکونی 2 طبقه گردید و آتش نشانان را از ایستگاه شماره 1 و 9 به محل حادثه کشاند .

این حادثه در ساعت 30 دقیقه بامداد روز بیست و هشتم فروردین به ستاد فرماندهی 125 اطلاع رسانی گردید .

آتش نشانان  پس از ایمن سازی محل با توجه به اینکه ممکن بود فرد یا افرادی در زیر آوار مدفون شده باشند با استفاده از دستگاه زنده یاب به جستجو پرداختند ولی پس تماس همسایه ها با مالک  مشخص گردید  که ساکنین در هنگام حادثه  در منزل حضور نداشته اند و خوشبختانه  این حادثه خسارت جانی در پی نداشت .

همچنين در اولین  دقایق  بامداد امروز منزل مسکونی در خیابان انفلاب طعمه حریق گردید که با اطلاع اين خبر به سامانه 125 ، 3 دستگاه خودرو از ایستگاههای شماره 1 و 6 به  همراه  مدیر عملیات به  محل اعزام و پس از اطفاء کامل  حریق  مشاهده نمودند که  یکنفر به پشت بام رفته و تهدید به خود کشی می نماید که با حضور پلیس110 در محل  و هوشیاری  پرسنل آتش نشانی  موفق شدند    وی  را  از اين عمل منصرف نمایند .