حریق کارخانه تولیدی چینی بهداشتی ایساتیس با تلاش آتش نشانان مهار شد

حریق کارخانه تولیدی چینی بهداشتی ایساتیس با تلاش آتش نشانان مهار شد

 با تلاش آتش نشانان از 5 ایستگاه عملیاتی حریق کسترده در شرکت تولیدی چینی بهداشتی ایساتیس مهار شد .

مقارن ساعت 15:56 روز بیست و ششم مرداد با مخابره  این خبر به ستاد فرماندهی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری یزد  ،  بیدرنگ خودروهای عملیاتی از ایستگاههای شماره 1،4،5،9، 8،2و 7به شهرک صنعتی بلوار اقاقیا  اعزام و به اطفاء کارخانه مورد نظر پرداختند .

آتش نشانان  در بدو ورود با مشاهده دود و  آتش از یکی از سوله ها ضمن ایمن سازی محل و شناسایی کانون حریق ،  با استفاده از ماده اطفایی آب و  پس از 12 ساعت تلاش  موفق شدند شعله های آتش را مهار و از سرایت حریق به دیگر قسمتها جلوگیری نمایند  .

علت این آتش سوزی از سوی کارشناسان سازمان در دست بررسی است .