حريق مخزن سوخت كارخانه فولاد مهار شد

حريق مخزن سوخت كارخانه فولاد مهار شد

طبق اطلاع به مركز پيام سازمان در روز جمعه ششم بهمن ساعت 19:19 مبني بر حريق مخزن سوخت  10000 ليتري گازوئيل واقع در سوله جنب كوره ذوب فلزات كارخانه فولاد يزد خودروهاي عملياتي از ايستگاه شماره 4و 8  به همراه معاونت عمليات به جاده كنار كذر اعزام  و با مشاهده دود و شعله فراوان كه از مخزن به هوا متصاعد شده بود ضمن ايمن سازي محل با استفاده  از  ماده اطفايي فوم  و آب اقدام به مهار شعله هاي آتش نموده   و از گسترش حريق به ديگر قسمتهاي كارخانه جلوگيري نمودند .

علت اين حريق از سوي كارشناسان اين سازمان در دست بررسي است .