برگزاری دوره آموزشی تخصصي براي 12 نفر از پرسنل آتش نشانی يزد

برگزاری دوره آموزشی تخصصي براي 12 نفر از پرسنل آتش نشانی يزد


برگزاری دوره آموزشی تخصصي براي 12 نفر از پرسنل آتش نشانی يزد

به گزارش واحد آموزش و پيشگيري سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری یزد ، تعداد 12 نفر از پرسنل عملياتي سازمان ديروز جمعه مورخ دوم بهمن ماه جهت شركت در دوره هاي آموزشي تخصصی به تهران اعزام شدند .

این دوره آموزشی كه تا بیست و دوم بهمن ماه در مرکز آموزش صالح آباد تهران زير نظر مربیان مجرب در 3 رشته رفتار شناسی حریق ، تهویه و مدیریت فرماندهی به صورت تئوري و عملي ادامه دارد با حضور پرشور نيروهاي عملياتي سازمان مواجه شد .

 هدف از برگزاری این دوره ، ارتقاء سطح علمی ، تعامل و همکاری و همچنين استفاده از تجربیات سازمان آتش نشانی تهران  می باشد .