آماده باش خودروهای آتش نشانی در هنگام بارش یرف

آماده باش خودروهای آتش نشانی در هنگام بارش یرف


آماده باش خودروهای آتش نشانی در هنگام بارش یرف

با توجه به بارش برف سنگین ، کاهش دمای هوا ،  لغزنده بودن معابر شهری و متعاقب آن احتما ل  تصادف خودروها  ،  آتش سوزی  و گاز گرفتگی  ،  این سازمان در جهت پیشگیری از وقوع چنین حوادثی  و کاهش زمان رسیدن به محل  حادثه  در این  روز ( پانزدهم بهمن)  جهت  برقراری  ایمنی بیشتر و پوشش کامل مناطق عملیاتی اقدام  به استقرار 9 دستگاه خودروی عملیاتی در نقاط حساس شهر نمود.

شایان ذکر است استقرار خودروها از ساعت 5:30الی 11:30 در میدان اطلسی ، شهداي محراب ،امیر چقماق ،  مسکن ، دروازه قرآن ، فلکه سوم آزاشهر ، 52 متری امام شهر و چهارراه دولت آباد بوده است .