آتشسوزي انبار شركت كاشي در مهريز مهار شد

آتشسوزي انبار شركت كاشي در مهريز مهار شد


آتشسوزي انبار شركت كاشي در مهريز مهار شد

حریق گسترده در محوطه انبار شركت كاشي ميلاد واقع در پاسگاه شهيد مدني مهريز، با تلاش بي وقفه نيروهاي عملياتي ایستگاه شماره 2 مهار و از گسترش حریق به دیگر قسمتهای شركت جلوگیری شد .

به گزارش روابط عمومي سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني شهرداري يزد ، محمدرضا رحيمي معاون عمليات سازمان در مورد اين حادثه گفت : رخداد این حادثه رأس ساعت 18:49بعد از ظهر روز نهم شهریور ماه به سامانه 125 این سازمان اطلاع رسانی مي شود و ستاد فرماندهي چون محل حريق خارج از حوزه استحفاظي شهر يزد مي باشد ، همزمان با اخذ مجوز از آتش پاد دوم سيدعباس ميرشمسي مديرعامل سازمان ، به سرعت آتش نشانان ايستگاه مذكور را با يك دستگاه خودرو عملياتي جهت كمك به آتش نشانان مهريز اعزام مي كند .

وي افزود : آتش نشانان بی درنگ همزمان با اجراي عمليات ایمن سازی محل، عمليات خاموش کردن شعله های آتش را آغاز و با بکارگیری چند رشته لوله آبدهی پر فشار ، شعله های آتش را محاصره کرده و تحت کنترل خود درآوردند و در نهایت توانستند با همکاری پرسنل آتش نشانی مهريز این آتش سوزی را با تلاشي بي وقفه مهار و قبل از گسترش و بروز خسارت بیشتر محل را كاملاً ايمن كنند .