مانور زلزله و ايمني مهدهاي كودك استان

مانور زلزله و ايمني مهدهاي كودك استان


مانور زلزله و ايمني مهدهاي كودك استان
             به گزارش روابط عمومي سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني شهرداري يزد مانور زلزله و ايمني مهدهاي كودك استان يزد در مورخ 19/2/89 در پارك شادي واقع در بلوار دانشجو توسط سازمان بهزيستي استان يزد با اهداف رسيدن به آرامش ، آمادگي ، پناهگيري و خود امدادي در مواقع زلزله برگزار گرديد .
 
سازمان آتش نشاني همزمان با برگزاري اين مانور با برپايي نمايشگاه تجهيزات به خصوص تجهيزات امداد و نجات و جستجو در آوار به پخش بروشورهاي ايمني مرتبط با زلزله به كودكان نيز اقدام و همچنين توصيه هاي ايمني مربوط با مقابله و بروز حوادثي مانند زلزله را ارائه نمود كه با استقبال خوبي از طرف كودكان و مربيان مهد كودكها روبرو شد .
 
سرمست مديرعامل سازمان ضمن ابراز رضايتمندي از برگزاري مانور زلزله و اهميت اين مانورها و نمايشگاههاي مربوطه جهت آشنائي بيشتر شهروندان بويژه نونهالان و نوجوانان با خطرات و حوادث و همچنين نحوه پيشگيري و مقابله با حوادث را توصيه نمود .ح
آدرس کوتاه :