تلاش چهار گروه از آتش نشانان براي مهار آتش سوزي انبار لوازم الکتریکی

تلاش چهار گروه از آتش نشانان براي مهار آتش سوزي انبار لوازم الکتریکی


تلاش چهار گروه از آتش نشانان براي مهار آتش سوزي انبار لوازم الکتریکی

آتش سوزي یک انبار الکتریکی با حضورآتش نشانان چهار ایستگاه به سرعت مهار و از گسترش بیشترآن جلوگیري شد.

 

به گزارش روابط عمومی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداري یزد ، طی تماس شاهدان با سامانه 125 مبنی بر آتش سوزي انبار لوازم الکتریکی، ستاد فرماندهی سازمان آتش نشانی یزد بلافاصله ساعت

15:25 بعداز ظهر دیروز   14 دیماه  آتش نشانان ایستگاه هاي شماره2و5و7و9 را به همراه معاون عملیات سازمان به میدان ابوذر  به سمت میدان شهداي محراب اعزام کرد .

سیدعباس میرشمسی مدیرعامل سازمان که به همراه آتش نشانان در محل حادثه حضور یافته بود، اظهار داشت : در این حادثه زیر زمین مغازه اي با کاربري انبار و مملو از مواد قابل اشتعال شامل انواع لوازم

الکتریکی بود به علت نامعلومی دچار آتش سوزي می شود .

میرشمسی با اشاره به اینکه: هنگام رسیدن اولین گروه از آتش نشانان دود و شعله ي فراوانی از درب و پنجره هاي انبار به بیرون زبانه می کشید و آتش در حال سرایت به ساختمان و مغازه هاي همجوار بود ، افزود : آتش نشانان به سرعت با قطع جریان برق و گاز ، محل حادثه را ایمن سازي کردند و با استفاده از تجهیزات فردي ولوله هاي آبرسانی پرفشار از چندین سمت خود را به کانون آتش سوزي رساندند و با مهار سریع آتش مانع از سرایت آن به قسمتهاي همجوار شدند .

مدیرعامل سازمان آتش نشانی یزد خاطرنشان کرد: خوشبختانه در زمان بروز آتش سوزي هیچکس در این انبار حضور نداشت و نیروهاي آتش نشانی پس از ایمن سازي کامل محل حادثه به مأموریت خود پایان دادند.

آدرس کوتاه :