کارگاه تولیدی MDF طعمه حریق شد

به گزارش روابط عمومی سازمان آتش نشانی یزد طبق اطلاع از طریق تلفن همراه به مرکز پیام سازمان در تاریخ 4/12/90 ساعت 15:18مبنی بر حریق کارگاه تولیدی مصنوعات چوبی واقع در جاده قدیم بافق بی درنگ پرسنل اتش نشانی از ایستگاه شماره 7 به محل عزیمت نموده  و به علت گستردگی حریق ایستگاههای شماره 5 ،1،2،3  نيز به محل اعزام و ضمن ایمن سازی محل و شناسایی کانون حریق با بکارگیری  از دستگاه تنفسی مدار بسته و استفاده از ماده اطفایی آب و کف  به داخل حریق رفته و پس از 3 ساعت تلاش موفق شدند شعله های حریق را مهار و از سرایت آن به دیگر واحدهای مجاور جلوگیری نمایند .

محمد رضا رحیمی به صاحبان این گونه مشاغل توصیه نمود ضمن آموزش نکات ایمنی به گارگران ، گارگاه تولیدی خود را مجهز به تجهیزات اعلام و اطفاء حریق نمایند .