وقوع 7 مورد حريق در 24 ساعت گذشته

وقوع 7 مورد حريق در 24 ساعت گذشته

وقوع 7 مورد حريق در 24 ساعت گذشته

در طول 24 ساعت گذشته  7 دفعه زنگ حريق در ايستگاهاي سازمان نواخته شد .

بر اساس اين گزارش آتش نشانان در روز يازدهم آذر در  اطفاي حريق 3 مورد ضايعات در منطقه حسن آبا د ، خيابان مسكن و بلوار جمهوري شركت نمودند .

همچنين در اين روز آتش نشانان در مهار حريقي در  محل دفن زباله ها ، حريق گلخانه اي واقع در بلوار دانشجو  ، و نيز حريق يك دستگاه موتور سيكلت و يك اصله درخت حضور فعال داشتند .