وقوع 2 مورد انفجار در منزل مسكوني

وقوع 2 مورد انفجار در منازل مسكوني در روز شانزدهم آبان 3 نفر را راهي بيمارستان نمود .

رخداد اين دو حادثه در ساعات 13:42و 18:02 به سامانه 125 اين سازمان اطلاع رساني و گروه امدادونجات از ايستگاه شماره 1، 2  و 9  در همان دقايق اوليه خود را به خيابان درمانگاه اكبري و خيابان آذر يزدي رسانده و ضمن ايمن سازي محل ، با هماهنگي پرسنل  اور‍ژانس  اقدام به انتقال 3 نفر  مصدوم 25، 30 و 70 ساله   را به بيمارستان نمودند . در اين حاثه يكدستگاه خودروي آر دي و مقداري لوازم و اثاثيه منزل طعمه حريق شد .

علت اين 2 حادثه از سوي كارشناسان سازمان در دست بررسي مي باشد .