واژگونی خودرو سواری بکنفر مصدوم در پی داشت

ساعت 14:17 دیروز 13 مهر ماه

محمدرضا رحیمی معاون عملیات سازمان در مورد این حادثه گفت : یک دستگاه خودروي سواری پراید با یکنفر سرنشین به علت نامعلومی از مسیر اصلی خود منحرف و با یکدستگاه وانت پیکان که در لاین مخالف در مسیر خود حرکت می کرد،برخورد و واژگون مي شود. رحیمی با اشاره به اینکه، در این حادثه تنها سرنشین خودروی پراید به نام خانم ملکه – الف 26 ساله به شدت مصدوم و در اتاقک خودرو محبوس بود که با اقدام به موقع و هوشیاری  همشهریان مصدوم تحویل عوامل اورژانس شد که نیروهای عملیاتی به محل حادثه رسیدند و قطع جریان برق خودرو و نصب علائم هشدار دهنده در مسیر جاده ، محل حادثه را ایمن سازی کرده و تحویل عوامل پلیس راهور نمودند