واژگوني خودرو پيكان در پل زير گذر پارك كوهستان

واژگوني خودرو پيكان در پل زير گذر پارك كوهستان

واژگوني خودرو پيكان در پل زير گذر پارك كوهستان

يكدستگاه خودروي وانت پيكان در محور تفت – يزد  از مسیر منحرف و واژگون گرديد . رخداد اين حادثه  در ساعت 16:16 روز بيست و چهارم ارديبهشت از  طريق تلفن همراه مسافران عبوري به سامانه 125 اطلاع كه متعاقب آن  مركز فرماندهي سازمان سريعا 2 دستگاه خودروي امدادي از ايستگاه شماره 4 و 8 به محل مورد نظر اعزام نمودند ، ابتداء نيروهاي امدادي ضمن ايمن سازي محل  ، با  مشاهده اينكه راننده 23 ساله  در داخل خودرو محبوس شده با استفاده از ست هيدروليكي اقدام به بيرون آوردن وي از داخل خودرو نموده و با توجه به جراحت وارده و شكستگي از ناحيه پا ، مصدوم را جهت مداوا تحويل پرسنل اورژانس حاضر در محل نمودند.